ІІ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА КАРПАТСЬКИХ ГОНЧАКІВ

З 17.05.2018 року Федерація мисливського собаківництва України розпочинає реєстрацію на ІІ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВСЕУКРАЇНСЬКУ ВИСТАВКУ КАРПАТСЬКИХ ГОНЧАКІВ.

Для участі у Виставці необхідно подати обов’язковий пакет заявочних документів:

- оціночний лист (ретельно заповнюється по всім пунктам, бажано у печатному вигляді, або печатними літерами);

- ксерокопія родоводу;

-власники мисливських собак, що завезені в Україну повинні надати у приймальну комісію відомості про легалізацію собаки на території України (експорт-сертифікат, штамп КСУ з номером легалізації (UKU.), або довідкою, що така процедура розпочата).

- ксерокопії виставкових, польових дипломів;

- ксерокопії дипломів (виставкових, польових) на класних нащадків;

- запис до УПКМС, племінних книг КСУ/ держав СНД/ міжнародних організацій з мисливського собаківництва є обов’язковою, окрім собак молодшої вікової групи;

- ксерокопії попереднього сертифікату племінного класу, для присвоєння першого племінного класу і класу Еліта;

- копія сертифікатів титулів ФМСУ;

- копія документу про сплату дольового внеску на проведення виставки;

Заявочний лист додається

Заявка на участь у виставці повинна бути подана на електронну адресу: fmsu.office@gmail.com, або факсом (044) 496 41 19.

(заявки на виставку відправлять тільки за цими адресами)

Кошти перераховувати на р/р 26003052763182 у ПАТ КБ «Приват Банк»,МФО 300711,ЄДРПОУ 26437421

Призначення платежу: ДОБРОВІЛЬНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ.

 

ІІ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА КАРПАТСЬКИХ ГОНЧАКІВ

17 червня 2018 року м. Львів, вул. Пимоненка, 15

 

ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ

ПОЛОЖЕННЯ

Про ІІ Спеціалізовану Всеукраїнську виставку карпатських гончаків.

1.Загальні положення.

1.1. ІІ спеціалізована Всеукраїнська виставка карпатських гончаків – основний племінний захід з мисливського собаківництва з метою становлення породи український карпатський гончак, який проводять Всеукраїнська громадська організація Федерація мисливського собаківництва України (далі по тексту ВГО ФМСУ- Федерація з метою:

- оцінки якості поголів’я мисливських собак породи український карпатський гончак;

- показу, визначення і відбору кращих племінних плідників;

- показу досягнень і популяризації мисливського собаківництва;

- комплексної оцінки стану кінологічної роботи в підрозділах ФМСУ з метою виявлення, покращення та заохочення кращих власників, заводчиків відповідальних працівників та підрозділів ФМСУ.

 

2. Регламент проведення.

2.1. Строк та місце проведення виставки – 17 червня 2018

м.Львів, вул.Пимоненка б.15.

8.00- 10.00 – реєстрація учасників виставки;

10.00-10.30 – відкриття виставки;

10.30-17.00 - робота екстер’єрних рингів;

17.00 -18.00 – робота рингів комплексної оцінки;

18.00 - нагородження чемпіонів, закриття виставки.

  1. Виставковий комітет.

3.1. Для підготовки і проведення виставки призначається Виставковий комітет, який складається з Голови, співголови, членів виставкому, голів спеціальних комісій, кожна з яких виконує відповідні функції. Персональний склад виставкому затверджується Правлінням ФМСУ.

3.2. До складу виставкового комітету входять наступні комісії, а саме:

3.2.1. Головний експерт виставки проводять експертизу собак на рингах на чолі рингових бригад. До функцій ГЕВ належить:

- організація проведення експертизи собак;

- контроль за роботою експертних комісій в плані дотримання ними зазначеного Положення, а також правил і інструкцій з методики проведення виставок в системі ФМСУ;

- контроль за додержанням та виконанням етичних норм поведінки при спілкуванні між експертами та експонентами виставки;

- розгляд позовів, протестів, скарг у встановленому цим Положенням порядку;

- затвердження підсумкового протоколу, поданого бонітувальною комісією по визначенню племінної класності мисливських собак-учасників виставки.

- експертна комісія (у складі експерта і рингової бригади) – проводять:

- експертизу собак, відповідно діючим правилам і методики проведення виставок в системі ФМСУ;

- проводять конкурс «краща вижловка породи» та «кращий вижлець породи»;

- складають списки собак, що отримали оцінку екстер’єру, і разом з оціночними листами передають їх до головного експерта виставки для подальшої передачі в бонітувальну комісію.

- проводять ринги комплексної оцінки з врученням на них жетонів, медалей, дипломів, призів, за винятком собак, яким присвоєне звання «Еліта», «Чемпіон».

3.2.2. Приймальна комісія :

- здійснює запис собак на виставку, відповідно зазначеного Положення;

- готовить і систематизує весь перелік необхідної документації для проведення експертизи собак, відповідно існуючим інструкціям;

- здійснює прийом собак на виставку.

3.2.3. Бонітувальна комісія у складі Голови комісії і двох її членів:

- систематизує документацію яка надійшла з рингів, від Головного експерта виставки;

- проводить бонітування собак у відповідності до вимог комплексної оцінки,

тобто визначає віднесення їх до відповідного племінного класу;

- на підставі розрахунків складає відомості комплексної оцінки для оформлення дипломів племінного класу, дипломів за титули і звання.

- здійснює оформлення відповідних дипломів і свідоцтв екстер’єрної оцінки;

- визначає кращих мисливських собак з присвоєнням відповідних титулів, звань;

- по завершенні роботи передає Головному експерту виставки всю оброблену документацію.

3.2.4. Ветеринарна комісія:

- здійснює ветеринарний огляд собак, учасників виставки;

- слідкує за виконанням необхідних ветеринарно-санітарних заходів під час її проведення.

3.2.5. Нагородно-призова комісія:

- проводить розподіл нагород і призів у відповідності зайнятих місць учасниками виставки;

- за рішенням Головної експертної комісії видає нагороди і призи переможцям і призерам рингів екстер’єрного показу, комплексної оцінки, переможцям і призерам.

  1. Представлення собак на виставку.

4.1. Кількість собак, що представляються на виставку – необмежена.

4.2. Допуск собак на виставку проводиться з дозволу ветеринарної служби. Собаки повинні бути клінічно здоровими. Не допускаються на виставку суки, що пустують, годують цуценят чи вагітні, а також собаки, що знаходяться в поганих кондиціях.

Допуск собак на виставку проводиться при наявності ветеринарної довідки Ф-1 та при наявності ветеринарного паспорту з дійсною відміткою про щеплення від сказу.

4.3. До участі у виставці допускаються собаки у віці від 9 місяців до 10 років включно. Вік собаки визначається на день початку роботи рингів виставки - 17.06.2018 року.

4.4. Заявлені собаки розподіляються на три вікові групи;

- молодша вікова група від 9 місяців до 18 місяців;

- середня вікова група від 18 місяців до 3 років;

- старша вікова група від 3 до 10 років включно;

4.5. Для представлення собак на виставку власник повинен подати обов’язковий пакет заявочних документів:

- оціночний лист (ретельно заповнюється по всім пунктам, бажано у печатному вигляді, або печатними літерами);

- ксерокопія родоводу;

- мисливські собаки які завезені в Україну повинні надати у приймальну комісію відомості про легалізацію собаки на території України( експорт-сертифікат, штамп КСУ з номером легалізації (UKU.), або довідкою, що така процедура розпочата.

- ксерокопії виставкових, польових дипломів;

- ксерокопії дипломів (виставкових, польових) на класне потомство;

- запис до УПКМС, племінних книг КСУ, держав СНД, міжнародних організацій з мисливського собаківництва є обов’язковою, окрім молодшої вікової групи;

- ксерокопії попереднього сертифікату племінного класу, для присвоення класу Еліта;

- копія сертифікатів титулів ФМСУ;

- копія документу про сплату дольового внеску на проведення виставки;

4.6. У комплексну оцінку собаки враховуються дипломи селекційних заходів, які отримані до 17.06.2018 року включно.

5. Експертиза собак.

5.1. Експертизу в ринзі екстер’єрної оцінки проводять експерти, затверджені наказом правління ФМСУ. Для забезпечення роботи експерта призначається рингова бригада до складу якої входять розпорядник рингу, секретар по роботі з експертом, секретар по роботі з документами.

5.2. Проведення експертизи, надання стислого пояснення та обґрунтування наданої оцінки присутнім глядачам належить, виключно, голові експертної комісії. Результати експертної оцінки перегляду не підлягають. Розстановці собак в ринзі підлягають тільки собаки, які отримали оцінку «відмінно» ( для молодшої вікової групи - «дуже добре»).

5.3. На виставці собаки спочатку проходять екстер’єрні ринги, а потім ринги комплексної оцінки, по результатах, наданих бонітувальною комісією.

5.4. Експертизі у порівняльному показі підлягають собаки всіх вікових і статевих груп незалежно від наявності у них дипломів за мисливські якості та попередньої оцінки за екстер’єр.

5.5. Експертиза проводиться шляхом порівняльної оцінки візуально-описовим методом по породності, конституції і якості екстер’єру, відповідно до «Введення у стандарти порід мисливських собак» і «Інструкції з методики, техніки і експертизи собак мисливських порід на виставках і виводках».

5.6. Проведення експертизи собак, які запізнились на ринг (так звана експертиза «поза рингу»), забороняється.

5.7. За породність, конституцію, екстер'єр виставляються оцінки: «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно». Собаки, що мають у своєму екстер'єрі риси, котрі вказують на не чистопородність залишаються «без оцінки».

5.8. На собак будь-якої вікової групи, що пройшли експертизу на ринзі, але не мають диплому за мисливські якості, видається свідоцтво, де вказуються оцінка за екстер'єр і зайняте місце в ринзі. Тим собакам молодшої вікової групи, що проходять на виставці ще й комплексну оцінку, видається виставковий диплом.

5.9. У ринзі комплексної оцінки проходять експертизу собаки всіх вікових груп, які попередньо одержали на даній виставці оцінку екстер'єру не нижче «Добре» і які, мають дипломи за мисливські якості та занесені до Української племінної книги мисливських собак або племінних книг країн СНД.

Собаки молодшої вікової групи мають право бонітуватись без запису до племінної книги.

5.10. Експертиза на рингах комплексної оцінки здійснюється після закінчення розцінки всіх собак. Собаки розставляються по статі та племінних класах даних у спадному по балах порядку. Одночасно експерт дає усні пояснення щодо їх комплексної оцінки.

6.Комплексна оцінка(бонітування) собак.

6.1. Під комплексною оцінкою собак мається на увазі визначення їхньої племінної класності.

Комплексна оцінка собак складається з їх оцінок за наступними показниками:

- породність, конституція і екстер'єр;

- мисливські якості, різнобічність і універсальність;

- походження;

- класні нащадки;

6.2. При оцінці мисливських якостей враховуються лише польові дипломи, отримані до 17.06.2018 р. на заходах проведених під егідою ФМСУ.

З наявних дипломів визначаються: два вищих за ступенями дипломи, а саме: основний і додатковий, дипломи за різнобічну підготовку, дипломи за універсальність.

- основним дипломом вважається диплом вищого ступеню з основних видів дичини (обов’язковий для входження у племінний клас),встановлений додатком № 1 для кожної окремої групи порід.

- додатковим дипломом вважається будь-який диплом вищого ступеня з основних видів дичини(обов’язковий для входження у племінний клас), встановлений додатком № 1 для кожної окремої групи порід.

- дипломом за різнобічну підготовку вважається будь який диплом вищого ступеня за роботу з основних видів дичини, які не були зараховані як основний та додатковий, встановлені додатком №1 для кожної окремої групи порід.

- дипломом за універсальність вважається будь який диплом вищого ступеня (враховується по одному диплому) за роботу по видам дичини, які не зараховані собаці як основний, додатковий і за різнобічність Враховуються дипломи, отримані на випробуваннях і змаганнях.

Для віднесення до класу «еліта» собака повинен мати диплом за робочі якості, отриманий на змаганнях не нижче обласного рівня.

Для порід мисливських собак: український карпатський гончак для віднесення до класу «Еліта» враховуються дипломи основний та додатковий, які отримані, виключно, на змаганнях Всеукраїнського, регіонального і обласного рівнів.

Основний дипломи за робочі якості розцінюється:

- за диплом І ступеня – 40 балів;

- за диплом ІІ ступеня – 35 балів;

- за диплом ІІІ ступеня – 30 балів.

Додатковий диплом за робочі якості розцінюється:

- за диплом І ступеня – 10 балів;

- за диплом ІІ ступеня – 8 балів;

- за диплом ІІІ ступеня – 5 балів.

Дипломи за різнобічну підготовку, отримані як на змаганнях так і іспитах розцінюються:

- за диплом І ступеня - 6 балів;

- за диплом ІІ ступеня – 4 бали;

- за диплом ІІІ ступеня – 2 бали.

Дипломи за «універсальність» розцінюються:

- за диплом І ступеня – 3 бали;

- за диплом ІІ ступеня – 2 бали;

- за диплом ІІІ ступеня – 1 бал.

Дипломи за «майстерність» розцінюються:

- за диплом І ступеня – 10 бали;

- за диплом ІІ ступеня – 8 бали;

- за диплом ІІІ ступеня – 6 бал.

Дипломи по видах дичини, враховані собаці як основні, додаткові до розцінки «за різнобічність» не входять.

Дипломи по підсадному кабану прирівнюються до дипломів по хутровому звіру

Диплом по кровяному сліду вважається як за «універсальність»

6.3. Балова оцінка «за екстер’єр» виставляється на підставі оцінки, отриманої собакою за породність, конституцію й екстер’єр на даній виставці, а саме:

- «відмінно»40 балів;

- «дуже добре» – 30 балів;

- «добре» - 20 балів.

При оцінці «задовільно» балова оцінка за екстер’єр не враховується.

6.4. Оцінка «за походження» виставляється на підставі родоводу собаки виданого ФМСУ, КСУ,УТМР або іншими кінологічними організаціями - представниками FCI.

Походження оцінюється максимально 20 балами у розрахунку:

- наявність батьків (батько і мати) – по 1 балу: (1х2) = 2 бали;

- при наявності у батьків оцінки «за породність, конституцію й екстер'єр»

не нижче «добре» додається по 2 бали: (2х2) = 4 бали;

  • при наявності у батьків дипломів за робочі якості додається по 2 бали:

(2х2) = 4 бали;

усього максимум за батьків – (2х5) = 10 балів;

- при наявності дідів і бабок – по 1 балу: (1х4) = 4 бали;

- при наявності прадідів і прабабок – по 1/2 бала: (0,5х8) = 4 бали;

- при наявності прапрадідів і прапрабабок – по 1/3 бала: (0,125х16) = 2 бали.

У разі відсутності одного з предків інший предок даної пари не оцінюється.

Примітка: Для класу еліта у собаки повинно бути не менше 4-х колін предків, для першого племінного класу не менше трьох повних колін предків, а для другого класу не менше двух повних колін предків. При оцінці собак по нащадках враховуються й оцінюються лише їх прямі нащадки (діти), що мають диплом за мисливські якості по основних видах дичини поодинці і оцінку за породність, конституцію й екстер'єр не нижче «Добре».

Максимально враховуються тільки шість кращих нащадків (максимум 36 балів). За кожного нащадка як вижлецю, так і вижловці, зараховуються бали, наведені в наступній таблиці:

Оцінка екстер'єру

Нараховуються бали

Оцінка мисливських якостей

Нараховуються

бали

«Відмінно»

3

Диплом I ступеня

3

«Дуже добре»

2

Диплом II ступеня

2

«Добре»

1

Диплом III ступеня

1

Потомки з оцінкою «задовільно» не зараховуються.

Для зарахування нащадків, при реєстрації подається їх список, в якому викладаються відомості щодо вищого диплому по основному виду дичини, диплому за отриману оцінку екстер’єру та номер родовідного свідоцтва ФМСУ кожного нащадка.

6.5. Відповідно до таблиці мінімальних вимог для визначення класності при комплексній оцінці мисливських собак на території України, що додається до даного Положення, собаки розподіляються на три племінних класи:

- клас «Еліта»;

- перший племінний клас;

- другий племінний клас.

Визначення племінної класності (бонітування) собак проводиться бонітувальною комісією на основі таблиці мінімальних вимог для визначення класності при комплексній оцінці мисливських собак на території України. Місце кожного собаки в класі визначається відповідно до загальної суми балів за комплексну оцінку.

Вище місце в класі займає собака, оцінений найвищим загальним балом у результаті оцінки за комплекс.

При рівності загальних балів місце собаки в класі визначається в залежності від балів за чотири розділи комплексної оцінки в наступній послідовності:

- по нащадках;

- по мисливських якостях;

- по екстер'єру;

- по місцю зайнятому в ринзі.

7. Визначення переможців конкурсів та чемпіонів виставки серед представників породи.

7.1. Чемпіони, переможці виставки визначаються шляхом проведення комплексної оцінки яка включає;

- оцінку за мисливські якості;

- оцінку за класне потомство;

- екстер’єрну оцінку;

- оцінку за походження;

7.2. Звання «Чемпіон виставки» присуджується одному вижлицю та одній вижловці ) у породі які зайняли І місце у класі « Еліта»

Звання « Переможець виставки» у І класі присуджується одному вижлицю та одній вижловці, які зайняли І місце у І племінному класі.

7.3. Визначення «Кращого вижлеця в породі» і «Кращої вижловки в породі» проводиться в ринзі екстерєрної оцінки.

В конкурсі на «Кращого вижлиця в породі» беруть участь пси, що зайняли перші місця в ринзі своєї вікової групи, з оцінкою екстер'єру «відмінно», в молодшій віковій групі – «дуже добре».

В конкурсі на «Кращу вижловку в породі» беруть участь суки, що зайняли перші місця в ринзі своєї вікової групи, з оцінкою екстер'єру «відмінно», в молодшій віковій групі – «дуже добре».

8. Присвоєння нагород.

8.1. Собакам молодшої вікової групи, які не мають дипломів за мисливські якості і оцінюються на виставці тільки за екстер'єр, присуджуються жетони:

- при оцінці екстер'єру «дуже добре»Великий срібний жетон;

- при оцінці екстер'єру «добре»Малий срібний жетон;

- при оцінці екстер'єру «задовільно» – нагорода не видається.

Присудження жетона вписується у свідоцтво про оцінку екстер'єру.

Мисливським собакам, які пройшли комплексну оцінку(бонітування), видаються дипломи з зазначенням у них зайнятого місця у виставочному ринзі, оцінки екстер’єру собаки, балів за комплексну оцінку, балів за потомство, походження, віднесення до племінного класу, та зайнятого місця у класі, присвоєння титулу або звання та відповідні медалі.

Собаки молодшої вікової групи, що мають дипломи за мисливські якості, окрім жетону і свідоцтва про оцінку одержують дипломи і медалі, відповідно, до оцінки екстер'єру і племінного класу.

8.2.Собаки, що зайняли перше місце в класі «Еліта» та отримали звання «Чемпіон», отримують:

- «Велику золоту медаль і медаль «Чемпіон».

- За клас «Еліта» всі собаки отримують «Велику золоту медаль».

Собаки, яким присуджено І племінний клас, отримують:- «Малу золоту медаль»;

Собаки, яким присуджено ІІ племінний клас, отримують: - «Срібну медаль».

8.3. Собаки, що пройшли бонітування, але не виведені на ринг комплексної оцінки для публічного показу й одержання медалі, позбавляються титулу, медалі та призу.

8.4. Власникам собак вручаються призи:

- за «Чемпіона» виставки;

- за клас «Еліта»;

- за кращих вижлиця та вижловки в першому племінному класі;

- за перше місце в ринзі молодшої вікової групи – кращому вижлецю і вижлиці при отриманні оцінки екстер’єру не нижче «дуже добре»;

- за кращих вижлиця та вижловку в породі;

9. Адміністративні приписи.

Для учасників.

9.1. Учасники, власники мисливських собак повинні чітко дотримуватися приписів цього Положення.

9.2. Учасники які будуть порушувати це Положення або виходити у ринги у нетверезому стані, порушувати загальний порядок будуть відсторонені від участі у виставці, при цьому добровільний внесок за участь не повертається, а отриманий результат собаки не зараховується.

9.3. Учасники не мають права на втручання в дії експертних комісій під час проведення експертизи, уникати обговорень, коментарів.

9.4. При умові виникнення непорозумінь, скарги, протести подаються у письмовому вигляді через офіційного представника команди до Головного експерта виставки.

Розгляд заяв здійснюється протягом двох годин з моменту подання.

Прийняте рішення Головним експертом є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.5. Учасники виставки зобов’язані прийняти участь в Параді - закриття виставки.

Для експертів.

9.7. Експерти не мають права проводити експертизу собак, власниками яких є вони особисто або ж члени їх родин, а також ті, що перебували у них в натасці (нагонці) чи були придбані у них на протязі року. Експертизу таких собак здійснює головний експерт виставки, який визначає їх екстер'єрну оцінку і племінний клас, але без присудження місця в класі і чемпіонаті. Медалі і жетони цим собакам видаються.

9.8. Під час проведення виставки експерти ФМСУ, які не задіяні в роботі виставки, не мають права коментувати чи обговорювати роботу своїх колег, які проводять експертизу собак, або давати експертну оцінку поза рингом.

10.Звіт про виставку.

10.1. Голова експертної комісії породного рингу після закінчення роботи зобов’язаний здати:

- головному експерту – оціночні листи, призову відомість;

- бонітувальній комісії - списки собак що пройшли експертизу екстер’єрного рингу роздільно по вікових групах, статевій ознаці з визначенням зайнятих місць;

10.2. Головий експерт затверджує зведений звіт за підсумками експертизи собак на виставці та готує протягом 30 днів для публікації статистичний звіт і короткий опис виставки.

10.3. Положення, приписи які не увійшли до цього Положення не припиняють його дію в цілому.

У випадках коли дії або бездіяльність організатора виставки або її учасників не регламентується цим Положенням, вирішення будь яких питань пов’язаних з проведенням підпадає під нормативно-правові акти з мисливського собаківництва.

 

***