СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА НОРНИХ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА НОРНИХ

12 травня 2018 року с. Піщане, Кременчуцький р-н.

Ринг НМТ : Чумакіна Т.О. (Всесоюзна категорія, Білорусь)

Ринг острівних тер’єрів: Ружицький С.Б. (Національна категорія, Україна)

Ринг такс: Медвєдєва З.Б. (Національна категорія, Україна)

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціалізовану Всеукраїнську виставку норних.

1. Загальні положення.

1.1. Спеціалізована Всеукраїнська виставка норних –це племінний кінологічний захід. Виставку проводить Правління ФМСУ при підтримці Полтавського обласного відокремленого підрозділу ФМСУ .

Мета виставки:

- оцінки якості поголів’я собак мисливських порід;

- показу, визначення і відбору кращих племінних плідників;

- показу досягнень і популяризації мисливського собаківництва;

- обміну набутим досвідом з ведення мисливського собаківництва між відокремленими підрозділами, контракт партнерами ФМСУ,КСУ повноправними партнерами та асоційованими членами ФМСУ, облрадами УТМР, клубами, мисливськими господарствами, розплідниками, та іншими організаціями кінологічного спрямування; - укріплення корпоративних зв’язків між членами ФМСУ, співпраці з КСУ, УТМР, ВВТМР, з власниками та організаціями, які займаються веденням мисливського собаківництва в країнах СНД, міжнародної спільноти;.

- комплексної оцінки стану кінологічної роботи в підрозділах ФМСУ з метою виявлення, покращення та заохочення кращих власників, заводчиків, відповідальних працівників підрозділів ФМСУ.

1.2. Дане положення розроблене на основі „Положення про проведення виставок та виводок собак мисливських порід”

1.3. Виставка проводиться 12 травня 2018 року в Полтавський обл., Кременчуцький р-н., с. Піщане.

Порядок проведення:

– з 700 до 830 – реєстрація учасників виставки;

– з 900 до 1000 – урочистий парад-відкриття виставки;

– з 1000 до 1400 – робота екстер’єрних рингів виставки.

– з 1400 до 1500 – робота рингів комплексної оцінки виставки, нагородження собак, що пройшли бонітування;

  • з 1500 до 1600 – проведення конкурсів «кращий собака групи», «кращий собака виставки»

  • з 1600 до 1700 –нагородження чемпіонів, «Еліти», парад-закриття виставки.

 

2. Виставковий комітет.

2.1 Для підготовки і проведення Спеціалізованої виставки норних Правлінням ФМСУ призначається виставковий комітет, який складається з голови, його заступника, секретаря та членів - голів рангових комісій.

2.2. До складу виставкового комітету входять наступні комісії: приймальна, експертна, бонітувальна, нагородна, агітаційно-масова, організаційно-масова та ветеринарна.

На комісії покладаються наступні функції:

2.3.1. Приймальна комісія організовує та проводить запис собак на виставку, оформлює та підготовляє всі необхідні для експертизи документи.

2.3.2. Головна експертна комісія керує роботою експертних комісій, розглядає скарги експонентів стосовно порушень вимог Положення та Інструкції, проводить експертизу собак, які належать експертам з порід та їх асистентам, при необхідності призначає заміну експертів на рингах.

2.3.3. Експертні комісії ( у складі голови та асистентів)- проводять експертизу собак на рингах , складають списки собак, що одержали оцінку екстер’єру, і разом з оцінювальними листами передають їх до бонитувальної комісії. Робота в ринзі закінчується врученням експонентам дипломів, медалей та призів, за винятком нагородження „ Чемпіонів” та «Еліта».

2.3.4. Бонітувальна комісія – проводить бонітування собак, визначає їх кількість, здійснює оформлення дипломів і свідоцтв, складає відомість комплексних оцінок та наградні відомості.

2.3.5. Нагороджувальна комісія розподіляє і видає відповідно до результатів експертизи свідоцтва, дипломи, нагороди, призи, медалі, жетони, а також організовує їх видачу.

2.3.6 Агітаційно - масова комісія через ЗМІ та Інтернет розповсюджує інформацію про виставку, видає каталоги, звіти і довідники з собаківництва, проводить консультації, забезпечує оголошення результатів оцінок і вручення винагород.

2.3.7. Організаційно-господарська комісія відповідає за матеріально технічне забезпечення виставки, організовує розміщення експонентів, розробляє правила внутрішнього розпорядку.

2.3.8. Ветеринарна комісія забезпечує допуск собак на виставку відповідно до існуючих ветеринарних вимог.

3. Запис на виставку.

3.1. Кількість собак, що представляються на виставку – необмежена.

3.2. Допуск собак на виставку проводиться з дозволу ветеринарної служби. Собаки повинні бути клінічно здоровими. Не допускаються на виставку суки, що пустують, годують цуценят чи вагітні, а також собаки, що знаходяться в поганих кондиціях.

Допуск собак на виставку проводиться при наявності ветеринарної довідки Ф-1 та при наявності ветеринарного паспорту з дійсною відміткою про щеплення від сказу.

3.3. До участі у виставці допускаються собаки у віці від 3 місяців до 10 років включно. Вік собаки визначається на день виставки – 12.05.2018р..

3.4. Заявлені собаки розподіляються на три вікові групи;

- цуценята –від 3-до 9 місяців;

- молодша вікова група від 9 місяців до 18 місяців;

- середня вікова група від 18 місяців до 3 років;

- старша вікова група від 3 до 10 років включно.

3.5. Для представлення собак на виставку власник повинен подати обов’язковий пакет заявочних документів:

- оціночний лист (ретельно заповнюється по всім пунктам, бажано у печатному вигляді, або печатними літерами);

- ксерокопія родоводу, для собак молодшої вікової групи довідки про походження ФМСУ,КСУ або метрики цуценя КСУ;

- мисливські собаки які завезені в Україну повинні надати у приймальну комісію відомості про легалізацію собаки на території України( експорт-сертифікат, штамп КСУ з номером легалізації (UKU.), або довідкою, що така процедура розпочата.

- ксерокопії виставкових, польових дипломів;

- ксерокопії дипломів (виставкових, польових) на класне потомство;

- запис до УПКМС, племінних книг КСУ, держав СНД, міжнародних організацій з мисливського собаківництва є обов’язковою, окрім молодшої вікової групи;

- ксерокопії сертифікату І-го племінного класу, для присвоєння класу Еліта;

- копія сертифікатів титулів ФМСУ;

- копія документу про сплату дольового внеску на проведення виставки;

3.6. У комплексну оцінку собаки враховуються дипломи селекційних заходів, які отримані до 12.04.2018 року включно.

3.7. Собаки, заявлені в каталозі повинні мати племінні документи ФМСУ або КСУ. Собаки середньої та старшої вікової групи допускаються до виставки тільки при наявності родоводу ФМСУ або КСУ.

До каталогу записуються собаки власники яких подали заявку до 05.05.2018 року.

4. Експертиза на виставці.

4.1. Експертизу в ринзі екстер’єрної оцінки проводять експерти, затверджені протоколом президії ФМСУ. Для забезпечення роботи експерта призначається рингова бригада.

4.2. Проведення експертизи, надання стислого пояснення та обґрунтування наданої оцінки присутнім глядачам належить, виключно, голові експертної комісії. Результати експертної оцінки перегляду не підлягають. Розстановці собак в ринзі підлягають тільки собаки, які отримали оцінку «відмінно» ( для молодшої вікової групи - «дуже добре»).

4.3. На виставці собаки спочатку проходять екстер’єрні ринги, а потім ринги комплексної оцінки, по результатах, наданих бонітувальною комісією.

4.4. Експертизі у порівняльному показі підлягають собаки по породах всіх вікових і статевих груп незалежно від наявності у них дипломів за мисливські якості та попередньої оцінки за екстер’єр.

4.5. Експертиза проводиться шляхом порівняльної оцінки візуально-описовим методом по породності, конституції і якості екстер’єру, відповідно до « Стандартів МКФ» та «Інструкції з методики, техніки і експертизи собак мисливських порід на виставках і виводках».

4.6. Проведення експертизи собак, які запізнились на ринг (так звана експертиза «поза рингом»), забороняється.

4.7. За породність, конституцію, екстер'єр виставляються оцінки: «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно». Для собак групи «цуценята» - «велика перспектива», «перспектива». Собаки, що мають у своєму екстер'єрі риси, котрі вказують на не чистопородність залишаються «без оцінки».

4.8. На собак будь-якої вікової групи, що пройшли експертизу на ринзі, але не мають диплому за мисливські якості, видається свідоцтво, де вказуються оцінка за екстер'єр і зайняте місце в ринзі. Тим собакам молодшої вікової групи, що проходять на виставці ще й комплексну оцінку, видається виставковий диплом.

4.9. У ринзі комплексної оцінки проходять експертизу собаки всіх вікових груп, які попередньо одержали на даній виставці оцінку екстер'єру не нижче «Добре» і які, мають дипломи за мисливські якості та занесені до Української племінної книги мисливських собак або племінних книг країн СНД.

Собаки молодшої вікової групи мають право бонітуватись без запису до племінної книги.

4.10. Експертиза на рингах комплексної оцінки здійснюється згідно розкладу виставки. Собаки розставляються по породах, статі та племінних класах даних у спадному по балах порядку. Одночасно експерт дає усні пояснення щодо їх комплексної оцінки.

5.Комплексна оцінка(бонітування) собак.

5.1. Під комплексною оцінкою собак мається на увазі визначення їхньої племінної класності.

Комплексна оцінка собак складається з їх оцінок за наступними показниками:

- породність, конституція і екстер'єр;

- мисливські якості, різнобічність і універсальність;

- походження;

- класні нащадки;

5.2. При оцінці мисливських якостей враховуються лише польові дипломи, отримані до 10.04.2018 р. на заходах проведених під егідою ФМСУ, і відомості про які подані в Правління ФМСУ обласними осередками або колективними членами ФМСУ до 10.04.2018 р. у вигляді копій рапортичок.

З наявних дипломів визначаються: два вищих за ступенями дипломи, а саме: основний і додатковий, дипломи за різнобічну підготовку, дипломи за універсальність.

- основним дипломом вважається диплом вищого ступеню з основних видів дичини(обов’язковий для входження у племінний клас),встановлений додатком № 1 (бонітувальна таблиця) для кожної окремої групи порід.

- додатковим дипломом вважається будь-який диплом вищого ступеня з основних видів дичини(обов’язковий для входження у племінний клас), встановлений додатком № 1 для кожної окремої групи порід.

- дипломом за різнобічну підготовку вважається будь який диплом вищого ступеня за роботу з основних видів дичини, які не були зараховані як основний та додатковий, встановлені додатком №1 для кожної окремої групи порід.

- дипломом за універсальність вважається будь який диплом вищого ступеня (враховується по одному диплому) за роботу по видам дичини, які не зараховані собаці як основний, додатковий і за різнобічність Враховуються дипломи, отримані на випробуваннях і змаганнях.

Для віднесення до класу «еліта» собака повинен мати диплом за робочі якості, отриманий на змаганнях не нижче обласного рівня.

Для порід мисливських собак: норових і лягавих для віднесення до класу «Еліта» враховуються дипломи основний та додатковий, які отримані, виключно, на змаганнях Всеукраїнського, регіонального і обласного рівнів.

Основний дипломи за робочі якості розцінюється:

- за диплом І ступеня – 40 балів;

- за диплом ІІ ступеня – 35 балів;

- за диплом ІІІ ступеня – 30 балів.

Додатковий диплом за робочі якості розцінюється:

- за диплом І ступеня – 10 балів;

- за диплом ІІ ступеня – 8 балів;

- за диплом ІІІ ступеня – 5 балів.

Дипломи за різнобічну підготовку, отримані як на змаганнях так і іспитах розцінюються:

- за диплом І ступеня - 6 балів;

- за диплом ІІ ступеня – 4 бали;

- за диплом ІІІ ступеня – 2 бали.

Дипломи за «універсальність» розцінюються:

- за диплом І ступеня – 3 бали;

- за диплом ІІ ступеня – 2 бали;

- за диплом ІІІ ступеня – 1 бал.

Дипломи по видах дичини, враховані собаці як основні, додаткові до розцінки «за різнобічність» не входять.

5.3. Балова оцінка «за екстер’єр» виставляється на підставі оцінки, отриманої собакою за породність, конституцію й екстер’єр на даній виставці, а саме:

- «відмінно»40 балів;

- «дуже добре» – 30 балів;

- «добре» - 20 балів.

При оцінці «задовільно» балова оцінка за екстер’єр не враховується.

5.4. Оцінка «за походження» виставляється на підставі родоводу собаки виданого ФМСУ, КСУ або іншими кінологічними організаціями - представниками FCI.

Походження оцінюється максимально 20 балами у розрахунку:

- наявність батьків (батько і мати) – по 1 балу: (1х2) = 2 бали;

- при наявності у батьків оцінки «за породність, конституцію та екстер'єр»

не нижче «добре» додається по 2 бали: (2х2) = 4 бали;

  • при наявності у батьків дипломів за робочі якості додається по 2 бали:

(2х2) = 4 бали;

усього максимум за батьків – (2х5) = 10 балів;

- при наявності дідів і бабок – по 1 балу: (1х4) = 4 бали;

- при наявності прадідів і прабабок – по 1/2 бала: (0,5х8) = 4 бали;

- при наявності прапрадідів і прапрабабок – по 1/3 бала: (0,125х16) = 2 бали.

У разі відсутності одного з предків інший предок даної пари не оцінюється.

Примітка: собаки мисливських порід, які мають повний трьохколінний родовід, затверджений Міжнародною кінологічною федерацією, оцінюються як такі, що мають повний чотирохколінний родовід, і їх походження оцінюється 20 балами

При оцінці собак по нащадках враховуються й оцінюються лише їх прямі нащадки (діти), що мають диплом за мисливські якості по основних видах дичини поодинці і оцінку за породність, конституцію й екстер'єр не нижче «Добре».

Хортам враховуються нащадки, що одержали дипломи у груповому іспиті.

Максимально враховуються тільки шість кращих нащадків (максимум 36 балів). За кожного нащадка як псу, так і суці, зараховуються бали, наведені в наступній таблиці:

Оцінка екстер'єру

Нараховуються бали

Оцінка мисливських якостей

Нараховуються

бали

«Відмінно»

3

Диплом I ступеня

3

«Дуже добре»

2

Диплом II ступеня

2

«Добре»

1

Диплом III ступеня

1

Потомки з оцінкою «задовільно» не зараховуються.

Для зарахування нащадків, при реєстрації подається їх список, в якому викладаються відомості щодо вищого диплому по основному виду дичини, диплому за отриману оцінку екстер’єру та номер родовідного свідоцтва ФМСУ кожного нащадка.

5.5. Відповідно до таблиці мінімальних вимог (додаток 1) для визначення класності при комплексній оцінці мисливських собак на території України, що додається до даного Положення, собаки розподіляються на три племінних класи:

- клас «Еліта»;

- перший племінний клас;

- другий племінний клас.

Визначення племінної класності (бонітування) собак проводиться бонітувальною комісією на основі таблиці мінімальних вимог для визначення класності при комплексній оцінці мисливських собак на території України за допомогою комп’ютерної програми. Місце кожного собаки в класі визначається відповідно до загальної суми балів за комплексну оцінку.

Вище місце в класі займає собака, оцінений найвищим загальним балом у результаті оцінки за комплекс.

При рівності загальних балів місце собаки в класі визначається в залежності від балів за чотири розділи комплексної оцінки в наступній послідовності:

- по нащадках;

- по мисливських якостях;

- по екстер'єру;

- по місцю зайнятому в ринзі.

6. Визначення переможців конкурсів та чемпіонів виставки серед представників порід.

6.1. Чемпіони, переможці виставки визначаються шляхом проведення комплексної оцінки яка включає;

- оцінку за мисливські якості;

- оцінку за класне потомство;

- екстер’єрну оцінку;

- оцінку за походження;

6.2. Звання «Чемпіон виставки» присуджується одному псу та одній суці ) у породі які зайняли І місце у класі « Еліта»

Звання « Переможець виставки» у І класі присуджується одному псу та одній суці які зайняли І місце у І племінному класі.

6.3. Для визначення «Кращого представника породи» по екстер’єру серед тієї чи іншої породи, після проведення екстер'єрного рингу, проводяться попередні конкурси на визначення «Кращого пса в породі» і «Кращої суки в породі».

В конкурсі на «Кращого пса в породі» беруть участь пси, що зайняли перші місця в ринзі своєї вікової групи, з оцінкою екстер'єру «відмінно», в молодшій віковій групі – «дуже добре».

В конкурсі на «Кращу суку в породі» беруть участь суки, що зайняли перші місця в ринзі своєї вікової групи, з оцінкою екстер'єру «відмінно», в молодшій віковій групі – «дуже добре».

Після закінчення екстер’єрних рингів проводиться «Best in Show». В «Best in Show» приймають участь собаки які отримали в кожній породі звання «Кращий представник породи».

7. Звіт про виставку.

7.1. Експерти на рингах зобов’язані після закінчення роботи подати до головної експертної комісії:

- відомість собак, що пройшли експертизу, окремо за віковими групами і статями;

- відомість комплексних оцінок;

- призову відомість.

7.2. Після проведення виставки, експерт складає звіт про результати проведеної експертизи собак відповідно до Інструкції, який подає в організацію, що проводить виставку, у двох примірниках в електронному чи машинописному вигляді не пізніше 1 місяця до Правління ФМСУ.

 

***